Hledej
11.3.2013  |  redakce

Nové normy 03/13

Dne 8. března bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu mosty.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 17653 (05 1136)
kat.č. 92466
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů; (idt ISO 17653:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17653 (05 1136) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů; Vydání: Únor 2004
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 21952 (05 5313)
kat.č. 92465
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace; (idt ISO 21952:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 21952 (05 5313) Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace; Vydání: Červenec 2008
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 16834 (05 5315)
kat.č. 92469
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace; (idt ISO 16834:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16834 (05 5315) Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace; Vydání: Srpen 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15273-1 (28 0340)
kat.č. 89522
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společná pravidla pro infrastrukturu a vozidla
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15273-1 (28 0340) Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Všeobecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla; Vyhlášena: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15273-3 (28 0340)
kat.č. 89521
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15273-3 (28 0340) Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí; Vyhlášena: Červen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN ISO 12108 (42 0391)
kat.č. 92104
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny;
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-4 (67 3057)
kat.č. 92495
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání; (idt ISO 9117-4:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-5 (67 3057)
kat.č. 92496
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda; (idt ISO 9117-5:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 9117-6 (67 3057)
kat.č. 92497
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku; (idt ISO 9117-6:2012)
Vydání: Březen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3678 (67 3056) Nátěrové hmoty - Zkouška zasychání do stavu bez otisku; Vydání: Září 1997
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 934-3+A1 (72 2326)
kat.č. 92533
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Vydání: Březen 2013
S účinností od 2013-10-01 se zrušuje ČSN EN 934-3 (72 2326) Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem; Vydání: Duben 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15732 (72 7238)
kat.č. 92513
Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ 

ČSN EN ISO 10776 (80 6119)
kat.č. 92530
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení; (idt ISO 10776:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 10772 (80 6130)
kat.č. 92503
Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody; (idt ISO 10772:2012)
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 934-3 (72 2326)
kat.č. 92541
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Vydání: Duben 2010
Změna Z1
Vydání: Březen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)