Hledej

Hydroizolácie mostov a tunelov, 10. celoštátny seminár s medzinárodnou účasťou

Informace o konferenci konané v Podbánském 13.-15. 11. 2002

Stejné místo setkání, stejní účastníci, stejné datum, dokonce i stejné počasí. Skoro jako by se čas zastavil. Přesto od posledního rozloučení účastníků 9. ročníku konference Hydroizolácie mostov a tunelov uplynul jeden dlouhý rok a začal tak již 10. ročník.

První příspěvky jako by se nesly v duchu shora nastíněného trendu (nic se nezměnilo). Jednalo se totiž o klasické příspěvky rekapitulující uplynulou sezónu s finančním výhledem na píští rok. Zkráceně řečeno, peněz bude ještě méně než loni, v řeči čísel je vše shrnuto v následující přehledu.

 Program údržby a opráv ciest a diaľnic
 2,252 mld. Sk
 Program výstavby cestnej siete
0,950 mld. Sk
 Program výstavby diaľnic a rychlostných ciest
8,500 mld. Sk

Naštěstí se nastolený trend (nic se nezměnilo) rychle narušil informací o připravované decentralizaci veřejné správy (do roku 2004), kdy bude docházet k převodu vlastnictví silnic na stát a samosprávné kraje (obdobně již proběhlo v České republice). Pro zajímavost, ve Slovenské republice se jedná o následující silniční siť (stav k 31.12.2001) včetně dobrých i špatných mostů.

Silnice
Vlastník
Dálnice
I. tř.
II. tř.
III. tř.
Celkem
Stát
294,4
3 123,0
-
-
3 123,0
Samosprávné kraje
-
-
3 770,9
10 332,4
14 103,3
  Bratislava
-
-
178,9
332,7
511,6
  Trnava
-
-
543,1
1 055,6
1 598,7
  Trenčín
-
-
350,4
1 142,1
1 492,5
  Nitra
-
-
500,2
1 537,9
2 038,1
  Žilina
-
-
334,2
1 118,7
1 452,9
  Bánská Bystrica
-
-
731,7
1 850,3
2 582,0
  Prešov
-
-
572,0
1 915,3
2 487,3
  Košice
-
-
560,4
1 379,8
1 940,2
Celkem
296,4
17 226,3

Další příspěvky již nepřinesli tak revoluční informace, přesto se jednalo např. o zajímavé zkušenosti z realizovaných staveb nebo o prezentace nových technologií. Není možno jmenovat všechny příspěvky ani je uveřejnit na našich stránkách, přesto bych se rád zmínil alespoň o třech z nich, které se nám snad podaří uveřejnit. Jako první je vhodné upozornit na příspěvek Oprava mosta cez Váh v Budatíně, kde autor Ing. František Brliť z firmy CEMOS, projektová kancelária, s.r.o. popsal celkovou rekonstrukci mostu včetně unikátního odstranění původní konstrukce. Druhým zajímavým příspěvkem byl referát Ing. Petera Bulánka, CSc. ze Slovenské správy ciest Kvalita izolácií mostov pozemných komunikácií, kde podrobně rozebral některé příčiny poruch vodotěsných izolací mostů. Třetí, pravděpodobně posluchačsky méně atraktivní, přesto důležitý byl příspěvek Doc. Ing. Karola Grünera, PhD o současném stavu evropské normalizace Europská normalizácia v oblasti hydroizolácií.

Jedno z věrných témat, které bylo probíráno v diskusích byla snaha nalezení optimální cesty pro přípravu betonové podkladní konstrukce pod asfaltové natavovací pásy. Utkaly se skupiny zastánců pečetících vrstev a zastánci penetračně adhezních nátěrů. Jako jindy nebyla nalezena jednoznačná odpověď. Přesto zkušenosti s používáním obou variant jsou již dlouholeté a dovolují lépe hodnotit jednotlivé varianty. Věřím, že k uvedené diskusi nebylo ještě řečeno poslední slovo.

Největší změna z pohledu samotné konference proběhla v samotném závěru, kdy se dlouholetý předseda Ing. Pavol Kundrát loučil s náročnou funkcí a předal své pomyslné žezlo Ing. Štefanu Chomovi. Nezbývá než popřát novému předsedovi organizačního výboru stejně úspěšnou bilanci deseti ročníků konference Hydroizolácie mostov a tunelov ve stejném, ale možná i jiném prostředí Slovenska.

Pohled do sálu Odstupující předseda

zpět

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)