Hledej

Literatura, časopisy


Archiv: 3/03   2/03   1/03   4/02   3/02   2/02   1/02   4/01   3/01   2/01   1/01  
SUDOP revue
3/03
Náplň: Čtvrtletník zaměstnanců, obchodních partnerů a akcionářů SUDOP PRAHA a.s.
Vydavatel: SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1A, 130 00 Praha 3
Stránka www: www.sudop.cz/pages/revue/revue.html
Předplatné: Časopis vychází 4x ročně.
Je určen pro vlastní potřebu a je neprodejný.
Obsah tohoto čísla:

(články zaměřené na mosty jsou označeny červeně.)
(vyšlo: 26.9.2003)
  • Sudopu k padesátinám
  • První české Pendlino na kolejích
  • Seifrtova ulice v úseku Italská - Bulhar v letech 2003-2004
  • I. koridor: Přeložka trati v úseku odbočka Parník - Dlouhá Třebová v provozu
  • Vysoká škola dopravní slaví letos 50 let
Příští číslo vyjde:

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
(statická verze - archiv)