Hledej

Publikace, výstavy, konference

Zobrazuji články 71 až 80 ze 127 << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
7.11.2008  |  Redakce
Zveme Vás na 10. ročník konference Izolace 2009 - zaregistrujte se již nyní
Rok se s rokem sešel a opět je tu čas, kdy si dovolujeme pozvat Vás na další, tentokrát jubilejní, 10. ročník konference IZOLACE 2009. Partnerem konference se tento rok stal také náš internetový portál www.mosty.cz. Již od roku 2000 pořádá společnost A.W.A.L. s.r.o. konferenci tematicky zaměřenou na problematiku stavební fyziky a stavebních izolací střešních i obvodových plášťů a spodních staveb. Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost z řad projektantů, architektů i stavebníků.

23.10.2008  |  Dr. Ing. Richard Buba, Dipl. Ing. Dieter Stumpf
Integrální železniční mosty v SRN a jejich výhody pro minimalizaci doby výluk, část I.
Většina staveb na železnici probíhá v oblasti stávajících tratí a tudíž za plného provozu. Jednou z hlavních priorit investora je přitom zkrácení doby výluky a provozu za snížené rychlosti. S ohledem na tyto požadavky bylo inženýrskou kanceláří SSF vyvinuto několik konstrukčních řešení železničních mostů, která omezení provozu minimalizují. Ve všech případech se jedná o integrální rámové konstrukce. V tomto příspěvku jsou představeny dvě z těchto technologii – příčně zasouvaný rám a metoda poklopu na pilotách. Příspěvek zazněl na konferenci Železniční mosty a tunely v r. 2007

10.10.2008  |  Redakce
Pozvánka na konferenci Hydroizolace a vozovky na mostech
V minulém článku jsme si připomněli termín konference Železniční mosty a tunely, teď bychom Vás rádi informovali o další konferenci, se kterou jsme v roce 2001 dohodli na internetovém partnerství.

26.9.2008  |  Redakce
Pozvánka na konferenci Železniční mosty a tunely 2009
Již počtrnácté se stává náš internetový portál partnerem konference Železniční mosty a tunely 2009.

19.9.2008  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická
Vybrané problémy z realizace mostních staveb a jejich řešení, část IV.
V závěrečné části článku se budeme věnovat problematice při realizaci vodotěsných izolací Požadavky na navrhování a provádění vodotěsných izolací stanovují TKP, kapitola 22 a TNŽ 73 6280 „Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů“ (v návaznosti na ČSN 73 6242 „Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací“). Každoročně je upozorňováno na chyby při navrhování a provádění systémů vodotěsných izolací (SVI), přesto se opakují.

5.9.2008  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická
Vybrané problémy z realizace mostních staveb a jejich řešení, část III.
Jaké jsou konstrukční zásady při realizaci betonových mostů a konstrukcí? Na tuto otázku vám odpoví 3. část tohoto článku.Požadavky pro betonové mosty a konstrukce jsou uvedeny v kapitole 18 TKP staveb státních drah: „Pro mosty lze použít jen takové materiály (beton, betonářskou výztuž, předpínací výztuž, kotevní prvky, spojovací prvky, trubky a hadice pro vytváření kabelových kanálků atd.), které jsou předepsané v projektové dokumentaci a splňují požadavky TKP, případně ZTKP.

22.8.2008  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická
Vybrané problémy z realizace mostních staveb a jejich řešení, část II.
2. část článku poukazuje na problémy při realizace betonových konstrukcí a na požadavky na beton. Požadavky na beton pro konstrukce jsou uvedeny v TKP staveb státních drah, kapitole 17: „Základní požadavky na beton musí být specifikovány v projektové dokumentaci. Kompletní specifikace musí být uvedena v technologickém předpisu zpracovaném zhotovitelem (dodavatelem) stavby. Jedná se o požadavky z hlediska: zpracování a ukládání čerstvého betonu, pevnostních parametrů, trvanlivosti, vlivu na výztuž, a další požadavky.“ (citace z TKP, kapitoly 17).

15.8.2008  |  Ing. Blanka Karbanová, Ing. Pavla Březnická
Vybrané problémy z realizace mostních staveb a jejich řešení, část I.
Z příspěvků konference Železniční mosty a tunely jsme pro Vás vybrali něco z problematiky z realizace mostních staveb a jejich řešení. Poznatky z posledních let během provádění železničních mostních objektů ukazují, že jednak zásadní, ale i drobnější chyby při projektové přípravě a realizaci ohrožují jejich požadovanou životnost. Tato pochybení často pramení z nedodržení či neznalosti předpisů a norem.

1.8.2008  |  Ing. Libor Hökl, Ing. Jiří Chrást
Nový most přes Dyji na trati Břeclav– st. hranice ČR/SR, část II.
Závěrečná část článku nás provede postupem výstavby a dočteme se jak probíhala demolice původní ocelové konstrukce. Výstavba nového mostu probíhala ve dvou dlouhodobých výlukách (2 x 3,5 měsíce). První z nich významně poznamenaly jarní povodně, musela být proto prodloužena o 35 dní.

7.7.2008  |  Ing. Libor Hökl, Ing. Jiří Chrást
Nový most přes Dyji na trati Břeclav - st. hranice ČR/SR, I. část
V místě křížení dvoukolejné železniční trati Břeclav – st. hranice ČR/SR s řekou Dyjí byl v rámci optimalizace trati v r. 2006 vybudován nový železniční jednootvorový most s ocelovou nosnou konstrukcí o rozpětí 67 m. V 1. části článku Vám přiblížíme technické detaily mostu.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
Provozováno na ssystému ActiveWeb - publikační systém