Hledej
Klikni pro detail mapky

A.W.A.L. s.r.o.
Eliášova 20
160 00 Praha 6

Telefon: +420 224 320 078
Fax: +420 224 317 681
E-mail: info@awal.cz
IČ: 64944603
DIČ: CZ64944603

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42660.
Vedení společnosti

Ing. Marcel Pelech
jednatel, ředitel
+420 737 215 510 pelech@awal.cz
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
společník, soudní znalec
+420 724 258 500 novotny@awal.cz
Ing. Ivan Misar, Ph.D.
jednatel, technický ředitel
+420 604 833 509 misar@awal.cz

Vnitřní koordinace a komunikace

Mgr. Ivana Houdková
asistentka - fakturace
+420 737 215 511 houdkova@awal.cz
Kateřina Zelená
asistentka - propagace
+420 737 215 507 zelena@awal.cz

Projektová řešení, expertní posudky
a dozory staveb v oboru stavební izolace

Ing. Karolína Houdová
vedoucí oddělení
+420 737 215 509 houdova@awal.cz
Ing. Lukáš Fremr +420 603 158 166 fremr@awal.cz
Ing. Veronika Koubová +420 737 215 508 koubova@awal.cz
Ing. Ondřej Pavel +420 770 125 739 pavel@awal.cz
Přemysl Rut +420 734 797 213 rut@awal.cz

Tepelná technika, denní osvětlení a proslunění

Ing. Kateřina Volšíková, Ph.D.
vedoucí oddělení
+420 737 260 289 volsikova@awal.cz
Ing. Hana Adámková +420 737 260 292 adamkova@awal.cz
Ing. Petr Kapička +420 737 215 512 kapicka@awal.cz
Ing. Markéta Petulová +420 737 260 291 petulova@awal.cz

Akustika, akreditovaná laboratoř Akustiky a osvětlení

Ing. Štěpán Hrádek
vedoucí laboratoře
+420 737 260 288 hradek@awal.cz
Ing. Marcel Pelech
zástupce vedoucího laboratoře
+420 737 215 510 pelech@awal.cz
Ing. Monika Michálková
vedoucí oddělení
+420 737 215 506 michalkova@awal.cz
Ing. Irena Chromá +420 737 260 279 chroma@awal.cz
Ing. Martin Ondráček +420 773 790 837 ondracek@awal.cz

Akreditovaná laboratoř Akustiky a osvětlení

laborator@awal.cz

Specializovaná měření

mereni@awal.cz

Prodej měřících přístrojů

Ing. Marcel Pelech

+420 737 215 510 prodej@awal.cz

Spolupracující soudní znalec, autorizovaný inženýr

Ing. Marek Novotný, Ph.D. ČKAIT 0004548

obor stavební fyzika a stavební izolace
projektová činnost v investiční výstavbě - obor pozemní stavby

Spolupracující inženýr

Ing. Michal Šida, PhD. +420 737 260 290 sida@awal.cz

Autorizovaný inženýr

Ing. Ivan Misar, Ph.D. ČKAIT 0012630 projektová činnost v investiční výstavbě - obor pozemní stavby

Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik

Ing. Marcel Pelech ČKAIT 0011283 projektová činnost v investiční výstavbě - obor pozemní stavby
projektová činnost v investiční výstavbě - obor a specilizace technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika
ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
Provozováno na ssystému ActiveWeb - publikační systém