Hledej

Registrace firmy


Pokud chcete přidat svou firmu do databáze mosty.cz, vyplňte následující registrační formulář. Uvedení základních údajů na serveru MOSTY.CZ je zdarma, pouze doplňující informace o firmě a činnostech se platí.
Podrobnosti naleznete v CENÍKU.

Pokud již v databázi jste uvedeni, najděte svou firmu v Seznamu firem a použijte odkaz upravit u své firmy.

Obchodní jméno:
IČ:
DIČ:
Heslo:
Obec:
Ulice a číslo (č.p.):
PSČ:
Stát:
Telefon:
Fax:
E-mail:
WWW: http://
Poznámka k firmě:
(Zobrazení této položky je placená služba - ceník.)

max. 250 zn.   max. 1000 zn.
Kontaktní osoba a telefon:
(Vyplňte z důvodu verifikace. Je to povinná položka, nikde se však nezveřejňuje.)
Telefon na kontaktní osobu:
(I mobil)
Email na kontaktní osobu:
(Jiný než firemní)
Zvolte činnosti, kterými se vaše firma zabývá:
(Zvolit smíte i více činností. Stačí zaškrtnout nejnižší zvolenou úroveň. Tím budete automaticky zařazeni do nadřazené kategorie. Např. zaškrtnete-li kategorii Investoři, návštěvníci vás automaticky naleznou i v kategorii Instituce.)

Instituce
       Ministerstvo dopravy a spojů
       Investoři
       Správci mostů
       Školství, věda, výzkum
       Asociace, komory, sdružení
       Ediční a výstavní činnost
Inženýrské a technické služby
       Projektanti
             Betonové a železobetonové konstrukce
             Ocelové konstrukce
             Zakládání
             Opravy a rekonstrukce
             Vodotěsné izolace a protikorozní ochrana
             Injektáže
       Zkušebny a akreditované laboratoře
       Diagnostika
             Beton
             Ocel
       Zajišťování průzkumu
       Hlavní prohlídky a zatěžovací zkoušky
       Soudní znalci
       Poradenské služby
       Software
Zhotovitelé mostů
       Betonové a železobetonové konstrukce
             Monolitické konstrukce
             Prefabrikované konstrukce
             Předpjaté konstrukce
             Letmá montáž
             Letmá betonáž
             Jiné
       Ocelové konstrukce
       Spřažené konstrukce
       Jiné konstrukce
       Mostní provizoria a mostní podpěry
       Bourání a demolice mostů
       Opravy a rekonstrukce mostů
             Betonové mosty
             Ocelové mosty
             Kamenné a cihelné mosty
       Zemní práce
       Zakládání mostů
       Injektáže
       Recyklace stavebních hmot
Dokončovací práce
       Úpravy povrchů
       Vodotěsné izolace
       Pokládání krytů
             AB + AKM
             LA
       Zhotovování zálivek
       Vybavení a součásti mostů
             Dilatační závěry
             Ložiska
             Odvodňovače a drenáže
             Protihlukové stěny
             Svodidla a zábradlí
       Protikorozní ochrana povrchu
             Betonu
             Oceli
             Zdiva
       Vrtání, řezání
Výrobci, dovozci, dodavatelé
       Beton a betonové výrobky
       Ocel a výrobky z oceli
       Výrobky z gumy
       Ložiska
       Mostní závěry
       Vodotěsné izolace
       Pečetící vrstvy a penetrační nátěry
       Zálivky a těsnění spár
       Odvodňovače a drenáže
       Nátěrové hmoty
       Sanační hmoty
       Spojovací a připevňovací materiál
       Předpínací lana a kotvy
       Bednění, lešení a pomocné konstrukce
       Protihlukové stěny
       Geotextilie a ochranné vrstvy
       Injektážní hmoty
       Svodidla a zábradlí
       Asfalt a asfaltové směsi
       Technické plyny
Technické vybavení a stavební stroje
       Jeřáby a plošiny
       Lisy a předpínací zařízení
       Dopravní zařízení a mechanizmy
       Vrtné a řezací soupravy
       Bourací technika
       Kotvící technika
       Nářadí a nástroje
   

ISSN 1213-6395 | Tiráž | RSS © 2000-2008 MOSTY.CZ, vyrobil: nexum Trilog
Provozováno na ssystému ActiveWeb - publikační systém